Condicions actuals en el Transport de Viatgers

Les noves condicions que ens afecten són:

  • Possibilitat d’ ocupació dels Autocars fins arribar al 100%,
  • Obligació de l’ús de mascaretes per part de tots els ocupants i
  • Un Responsable del Grup