BOE 160/2020 de 06 Juny, les noves condicions que ens afecten a partir del 08 Juny …

El Govern ha iniciat un procés de reducció gradual de les mesures extraordinàries de restricció de la mobilitat i del contacte social (Real Decret del 14 de Març de 2020).

L’ objectiu d’ aquest procés de reducció és aconseguir la recuperació la vida quotidiana i l’activitat econòmica, minimitzant el risc que representa la epidèmia per a la salut de la població i evitar desbordar les capacitats del Sistema Nacional de Salut

Les noves condicions que ens afecten són:

  • Autocars al 100% de la seva ocupació
  • Obligació de l’ús de mascaretes per part de tots els ocupants i
  • Neteja diaria amb desinfecció intensiva dels nostres autocars (posant especial atenció a cinturons, braços de les butaques, baranes de les portes d’accés i filtres de l’aire condicionat).

CONTACTE